Bob Boomer Biography

Pride of the Hopi by Bob Boomer
Pride of the Hopi
Bob Boomer
Manzanita
20 " x 8 " x 8 "
SOLD
Old Wood Carrier by Bob Boomer
Old Wood Carrier
Bob Boomer
Manzanita
26 " x 20 " x 8 "
SOLD
Pueblo Girl by Bob Boomer
Pueblo Girl
Bob Boomer
Manzanita
16 " x 10 " x 7 "
SOLD
Hopi Maiden by Bob Boomer
Hopi Maiden
Bob Boomer
Manzanita
20 " x 8 " x 8 "
SOLD
Cheyenne Winter by Bob Boomer
Cheyenne Winter
Bob Boomer
Manzanita
24 " x 20 " x 8 "
SOLD
Harvest Basket by Bob Boomer
Harvest Basket
Bob Boomer
Manzanita
20 " x 4 " x 5 "
SOLD
The Berry Basket by Bob Boomer
The Berry Basket
Bob Boomer
Manzanita
17 " x 9 " x 6 "
SOLD
Pueblo Wind by Bob Boomer
Pueblo Wind
Bob Boomer
Bronze
15 " x 12 " x 6 "
$2,500
Sacagawea by Bob Boomer
Sacagawea
Bob Boomer
Bronze
17 " x 6 " x 6 "
$2,750
First Snow by Bob Boomer
First Snow
Bob Boomer
Bronze
17 " x 15 " x 9 "
$2,950
Ancient Song by Bob Boomer
Ancient Song
Bob Boomer
Manzanita
19 " x 9 " x 7 "
SOLD
Pueblo Girl by Bob Boomer
Pueblo Girl
Bob Boomer
Idaho Cedar
25 " x 8 " x 7 "
SOLD
More